AmanahRaya Trustees Berhad (ARTB), zakat perniagaan kepada Pusat Pungutan Zakat-Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP)

September 18, 2023