TERAS PERNIAGAAN

 
 
 
 

RAKAN STRATEGIK

 

PAPARAN TERKINI

 
 
 

[NOTIS] Bagi mencegah penularan wabak Covid-19 di dalam negara, Amanah Raya Berhad (AmanahRaya) dan semua Cawangannya akan menutup operasi bermula 18 Mac 2020 hingga 14 April 2020, bagi mencegah penularan wabak Covid-19 dalam negara.

[NOTICE] Amanah Raya Berhad (AmanahRaya) and all its branches nationwide will close its operation effective 18 March 2020 to 14 April 2020 to prevent the spread of Covid-19 in Malaysia.