Dr. Khalid bin Abdul Hamid

Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Dr Khalid mempunyai pengalaman mengajar dan penyelidikan dalam permintaan 
dan pengurusan fiskal. Semasa program penukaran sementara  baru-baru ini dengan Institut 
Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER), beliau telah menulis pelbagai jurnal dan artikel 
antarabangsa khususnya mengenai skop ekonomi tenaga.  Salah satu kajiannya yang paling 
berpengaruh telah diterbitkan oleh Institut Penyelidikan Ekonomi Asia dan Asia Timur 
(ERIA) pada tahun 2011 . Kajian ini  mengenai Integrasi Pasaran Tenaga (EMI) di Asia Timur. 
Kajian-kajian lain meliputi kenaikan harga minyak mentah, rasionalisasi subsidi minyak, 
hubungan ekonomi serta kelemahan dalam sesuatu ekonomi. Beliau juga telah menyampaikan 
kepakarannya dalam kursus makro dan mikroekonomi kepada pegawai kanan kementerian, 
agensi dan universiti tempatan.  Untuk tujuan ini, beliau menggunakan pelbagai kaedah 
penyelidikan termasuk model Sistem Dinamik, CGE, dan input-output untuk membina 
Dasar Pembangunan Nasional Komprehensif di bawah Unit Perancangan Ekonomi. 
Model CGE Rekursif untuk inisiatif  MIER dan Hijau di Malaysia adalah untuk Pertubuhan 
Buruh Antarabangsa (ILO). Di samping itu, pada tahun 2012, beliau telah  terlibat 
dalam pasukan teknikal mengenai Dasar Upah Minimum di Kementerian Sumber 
Manusia untuk memperkenalkan Akta Upah Minimum yang berkuat kuasa pada Januari 2013.
Kembali