Halaman Utama / Perkhidmatan / Pentadbiran Harta Pusaka

Pentadbiran Harta Pusaka

Rancang pewarisan hari ini, untuk keselesaan masa hadapan orang tersayang.

PENGENALAN

Apa itu Pentadbiran Pusaka?

Pentadbiran Pusaka merujuk kepada proses mengumpul dan mengurus aset-aset simati, menyelesaikan sebarang hutang dan mengagihkan pusaka kepada penerima yang berhak. Harta pusaka merangkumi harta alih dan tidak alih.

KEPENTINGAN MENGURUS PUSAKA

Kami Membantu Anda Untuk Mengurus Harta Pusaka Yang Anda Tinggalkan

“Pentadbiran Pusaka yang sempurna dapat memastikan semua waris yang berhak dapat mewarisi harta simati. Sekiranya tidak ditadbir dengan baik, pengagihan pusaka mungkin akan menjadi rumit dan memberikan tekanan serta boleh mencetuskan kebimbangan kepada waris-waris.

Proses Pentadbiran Pusaka boleh mengambil masa antara 3 bulan sehingga beberapa tahun, bergantung kepada jenis aset atau sebarang pertikaian yang mungkin timbul. Oleh itu, pemilihan Pentadbiran yang berwibawa sangat penting dalam menguruskan dan mentadbir pusaka simati.”

AmanahRaya mempunyai kuasa untuk mengeluar dan memohon Surat Kuasa Mentadbir di Malaysia.

PENYELESAIAN UNTUK ANDA

AmanahRaya Memiliki Bidang Kuasa Eksklusif untuk Mentadbir Harta Secara Terus

“Pentadbiran secara terus membolehkan pelaksanaan Wasiat selepas kematian anda boleh dilakukan dengan cepat dan mudah.

Kami adalah satu-satunya institusi di Malaysia yang dilindungi oleh Akta Perbadanan Amanah Raya 1995.”

Kelebihan Melantik AmanahRaya Sebagai Pentadbiran Pusaka Anda:

Khidmat Nasihat Percuma

Terima perundingan percuma melalui 20 rangkaian cawangan kami di seluruh negara.

Berpengalaman dan Dipercayai

Kami mempunyai pengalaman lebih dari 100 tahun dalam proses Pentadbiran Harta Pusaka

Ringkasan Pentadbiran

Kami diberi kuasa untuk mentadbir harta pusaka secara terus.

Fi Berpatutan

Fi perkhidmatan kami adalah berpatutan.

Pusat Setempat

Kami menawarkan penyelesaian menyeluruh untuk Pentadbiran Pusaka.

Essential Documents for Estate Administration

Letter of Administration >

Grant of Probate >

Distribution Order >

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Permohonan Pentadbiran Harta Pusaka

Ada Pertanyaan?