Halaman Utama / Tentang / Integriti dan Tadbir Urus

Integriti dan Tadbir Urus

Mengekalkan standard etika yang teguh, perlindungan maklumat pelanggan yang tidak berbelah bahagi, dan ketelusan dalam memberikan keyakinan dan kepercayaan yang tertinggi kepada pelanggan kami yang dihargai.

OBJEKTIF

Mempertingkat budaya profesionalisma dan integriti secara aktif di AmanahRaya

Mencegah kejadian salah laku dan kaitan rasuah dengan pihak lain

Memastikan integriti dan ketelusan AmanahRaya dikekalkan dalam amalan harian melalui elemen kejujuran, kecekapan, dan kebolehpercayaan.

PELAN INTEGRASI DAN KOMPREHENSIF KAMI

Dasar Anti-Rasuah dan Anti-Korupsi

Dasar kami bertujuan untuk mencegah rasuah dan korupsi melalui pelaksanaan panduan yang ketat dan pematuhan terhadap standard etika yang tegas.

Pengurusan Integriti & Maklum Balas Etika/Integriti

Kami telah melaksanakan sistem yang komprehensif untuk menguruskan integriti dan mengumpul maklum balas mengenai etika serta memastikan pemeliharaan tahap piawaian yang tinggi.

Kod Etika Perniagaan

Kami telah menghasilkan Kod Etika Perniagaan AmanahRaya untuk menyokong wawasan dan lima nilai utama yang kami pegang teguh.

Kod Etika Pembekal

Garis panduan untuk memastikan tingkah laku dan standard etika bagi pembekal dan rakan perniagaan kami.

Kod Etika Perniagaan Ejen Korporat

Ketahui Lebih Lanjut

Polisi Tiada Hadiah

Polisi kami melarang penerimaan atau penawaran hadiah untuk mengekalkan ketidakberpihakan dan integriti.

Polisi Pendedahan Maklumat

Polisi ini melambangkan komitmen kami untuk menggalakkan dan mengekalkan standard yang tinggi dalam aspek ketelusan, akauntabiliti, etika, dan amalan tadbir urus korporat yang baik di tempat kerja.

Pihak Yang Tertakluk Dalam Pelan Integriti Kami

Semua kakitangan, termasuk anak-anak syarikat AmanahRaya.

Mana-mana individu yang termaktub di bawah kontrak perkhidmatan.

Mana-mana individu yang terlibat dengan syarikat untuk sebarang aktiviti