Hanya 3.2 peratus atau 954,000 individu daripada 29 juta penduduk di negara ini mendaftar dengan Amanah Raya Berhad (AmanahRaya) sehingga 31 Mei lalu.

Masih ramai tidak tahu AmanahRaya sedia khidmat perancangan pewarisan

Newspaper : Utusan Malaysia
Date: 30 June, 2016

1573