Notis perpindahan Amanah Raya Berhad Cawangan Kota Bharu

AmanahRaya Berhad Cawangan Kota Bharu akan mula beroperasi di lokasi baharu bermula 14 April 2019.

5248