CSR Donation Drive and Visit to Rumah Siraman Kasih

CSR Donation Drive and Visit to Rumah Siraman Kasih

Jabatan Komunikasi Korporat Kumpulan, Amanah Raya Berhad (AmanahRaya) telah mengadakan kunjungan ke Rumah Siraman Kasih,Rawang Selangor pada 18 Mac 2017 bagi penyerahan sumbangan wang tunai dan barangan.

1517