AmanahRaya x Malaysia Drone Racing Global Qualifier Asia Level 2024

May 26, 2024

AmanahRaya telah menaja sebahagian dari program ‘Malaysia Drone Racing Global Qualifier Asia Level 2024’, yang diadakan pada 25- 26 Mei 2024 di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Kuala Langat, Selangor yang merupakan sebuah pusat kajian dibawah kelolaan Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
 
Antara objektif acara ini adalah untuk meningkatkan kesedaran sektor pendidikan awam dan tinggi mengenai pendidikan dan literasi kewangan untuk kelestarian masyarakat.
 
Program ini selari dengan visi AmanahRaya yang berperanan untuk memberikan perkhidmatan Perancangan Pusaka dan Pengurusan Harta kepada masyarakat.